Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10053
Title: ПАРАЇМОС, КАЛІ ТРАШ ЧИ САМУДАРІПЕН? ЧОРНА СТОРІНКА В ІСТОРІЇ ЦИГАНСЬКОГО НАРОДУ
Other Titles: Paraimos, Kali Trush or Samudaripen ? A black page in the history of gipsy people
Authors: Турянин, Ярослава
Keywords: ромський народ, політика винищення ромів, визнання злочинів проти ромів, ромский народ, политика уничтожения ромов, признание преступлений против ромов, gypsy people, policy of elimination of gypsies, the recognition of the crimes against gypsies
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 183-190.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Стаття висвітлює факти винищення ромського народу у різних країнах світу, а також псевдонаукові теорії, які виправдовували ці дії. Уточнено термінологію, яка вживається щодо переслідування ромів. Підкреслюється неприпустимість подібних дій в сучасному світі.
Статья освещает факты уничтожения ромского народа в разных странах мира, а также лженаучные теории, которые оправдывают эти действия. Уточняется терминология, которая употребляется по преследованию ромов. Подчеркивается недопустимость подобных действий в современном мире.
Facts of elimination of gypsy people in the different countries, as well as pseudo-scientific theories that protected the genocide of gypsies are considered in the article
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10053
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20.pdfСтаття300.38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.