Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11820
Название: Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації
Другие названия: Surgical treatment of critical lower limb ischemia using a combination of direct and indirect methods of revascularization
Авторы: Корсак, В’ячеслав Васильович
Русин, Василь Васильович
Пекарь, Михайло Іванович
Горленко, Федор Вікторович
Машура, Валерій Володимирович
Лангазо, О.В.
Ключевые слова: хронічна критична артеріальна ішемія, стегново-підколінно-гомілковий сегмент, прямі та непрямі реваскуляризаційні хірургічні втручання, вакуум та мегот-терапія
Дата публикации: 2016
Издательство: ТОВ "Спектраль"
Библиографическое описание: Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації [Текст] / В. В. Корсак, В. В. Русин, М. І. Пекарь та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Медицина / редкол.: А.С. Головацький (голова), З.Й. Фабрі та ін. – Ужгород : Спектраль, 2016. – Вип. 2 (54). – С. 95-100. – Бібліогр.: с. 100 (15 назв).
Серия/номер: Медицина;
Краткий осмотр (реферат): У роботі вивчено та проаналізовано результати комплексного обстеження та хірургічного лікування 116 хворих, яким виконано поєднані методи прямої та непрямої реваскуляризації нижніх кінцівок (шунтуючі операції, профундопластика та роторна реваскуляризаційна остеотрепанація). Поєднання прямих та непрямих методів реваскуляризації забезпечує позитивний результат у віддаленому післяопераційному періоді, значно покращує колатеральний (обхідний) кровотік та гемомікроциркуляцію внаслідок стимуляції неоангіогенезу і збільшує показник збережених кінцівок. Ключові слова: хронічна критична артеріальна ішемія, стегново-підколінно-гомілковий сегмент, прямі та непрямі реваскуляризаційні хірургічні втручання, вакуум та мегот-терапія.
The paper analyzed the results of complex examination and surgical treatment of 116 patients who underwent combined direct and indirect methods of lower limb revascularization (bypass surgery, profundoplasty and rotation revascularization osteotrepanation of tibia). The combination of direct and indirect methods of revascularization provides a positive result in the late postoperative period, significantly improves the collateral circulation and microcirculation by stimulating neoangiogenesis and increases the rate of saved limbs. Key words: сhronic critical arterial ischemia, femoropopliteal segment-shin, direct and indirect revascularization surgical intervention, maggot and vacuum therapy.
Тип: Text
Тип публикации: Стаття
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/11820
Располагается в коллекциях:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (54) - 2016Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.