Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15471
Title: Глобальні проблеми людства на початку ХХІ ст. ( на прикладі біженців, вимушених переселенців, та нелегальних мігрантів)
Other Titles: Global problems of humanity at the beginning of the XXI century. (for example refugees, internally displaced persons, and illegal migrants)
Authors: Лавер, Олександр Георгійович
Keywords: Біженці, динаміка чисельності, мігранти, вимушені переселенці
Issue Date: 2016
Publisher: Науковий вісник УжНУ
Citation: Науковий вісник УжНУ.- Серія Історія.- Випуск 1(34).- 2016.- С.91-98.
Series/Report no.: УДК;94/314.15
Abstract: В статті вивчаються питання динаміки чисельності біженців, вимушених переселенців та нелегальних мігрантів упродовж ХХ – початку ХХІ століть. Розглядається динаміка їхньої чисельності по континентах земної кулі та по окремих країнах.
Description: В статье изучаются вопросы динамики численности беженцев, вынужденных переселенцев и нелегальных мигрантов на протяжении ХХ - начала XXI веков. Рассматривается динамика их численности по континентам земного шара и по отдельным странам.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15471
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри інформатики та фізико-математичних дисциплін

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
migrant.pdfБіженці, вимушені переселенці та нелегальні мігранти – одна з основних проблем XXIстоліття.329.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.