Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16258
Title: РЕЗОЛЮЦІЯ І МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯВ УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ», ЯКА ПРОВЕДЕНА КОЛЕКТИВОМ КАФЕДРИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» ВІД 21 КВІТНЯ 2017 РОКУ
Other Titles: RESOLUTION AND THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL INTERNET CONFERENCE "ACCOUNTING, ANALYSIS, AUDIT AND TAXATION ON THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION OF THE ECONOMY" ACCOMPANIED BY THE COLLEGE OF ACCOUNTING AND AUDIT OF THE "UZHGORODSK NATIONAL UNIVERSITY" DIVNZ    FROM 21 APRIL 2017
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: Облік, аналіз, аудит, звітність, Облік, аналіз, аудит, оподаткування, глобалізаційна економіка
Issue Date: 30-Jun-2017
Publisher: Журнал: Бухгалтерський облік і аудит
Citation: Даньків Й.Я. Резолюція. Перша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Облік, аналіз,аудит і оподаткування в умовах глобалізації економіки» // Й.Я. Даньків, В.К. Макарович. - Бухгалтерський облік і аудит - № 6- 2017. - С. 43-44.
Series/Report no.: 6;2017
Abstract: В резолюції інтернет-конференції відображені наступні напрями подальшого удосконалення обліку, аналізу, аудиту, звітності та оподаткування, а також підвищення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування, зокрема: запровадження міжнародного та національний досвіду розвитку обліку в умовах глобалізації економіки; підвищення ролім управлінського обліку і контролінгу в системі стратегічного управління підприємством; підвищення результативності економічного аналізу та аналітичного забезпечення управління діяльністю суб'єктів господарювання; проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з Міжнародними стандартами; відображення в бухгалтерському обліку у контексті перспектив удосконалення оподаткування підприємницької діяльності в Україні; подальший розвиток аудиту в умовах глобалізації економіки; проблеми підвищення якості і змісту підготовки фахівців з напряму 071 «Облік і оподаткування».
Description: В резолюції інтернет-конференції відображені основні напрями подальшого удосконалення обліку, аналізу, аудиту, звітності та оподаткування, а також підвищення якості підготовки фахівців з обліку і оподаткування.
Type: Text
Publication type: Інша текстова публікація
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16258
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Резолюція 1 МНПIК_21_04_2017.doc42 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.