Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16781
Title: Побудова трендів в трансформованих моделях діагностики банкрутства підприємства
Other Titles: BUILDING TRENDS IN TRANSFORMED MODELS OF ENTERPRISE BANKRUPTCY DIAGNOSIS
Authors: Курінєнко, О.В.
Keywords: банкрутство, діагностика, прогнозування, показник, модель, функція Харрінгтона, тренд, апроксимація, коефіцієнт детермінації
Issue Date: 2017
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Курінєнко, О. В. Побудова трендів трансформованих моделях діагностики банкрутства підприємства [Текст] / О. В. Курінєнко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М.М. Палінчак. – Ужгород : Гельветика, 2017. – Вип. 14№Ч.1. – С. 173–177. – Бібліогр.: с.176–177 (11 назв). – Рез. рос., англ.
Series/Report no.: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: Шляхом апроксимації часткових значень для кожного показника трансформованої моделі Терещенка було побудовано лінію тренду. Ми визначили її тип, аналітичну залежність і коефіцієнт детермінації. В підсумку це дало можливість знайти узагальнений показник бажаності і спрогнозувати розвиток підприємства на 2017 рік. За розглянутим алгоритмом можна отримати прогноз щодо ймовірності банкрутства кожного об’єкта предметної галузі дослідження саме в площині трансформованих дискримінантних моделей. Ключові слова: банкрутство, діагностика, прогнозування, показник, модель, функція Харрінгтона, тренд, апроксимація, коефіцієнт детермінації.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16781
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 14 Частина 1 - 2017Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.