Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19681
Title: Економіка економічна безпека держави. Теорія і практика: навчальний посібник-практикум
Authors: Приходько, Володимир Панасович
Keywords: Економіка, економічна безпека держави
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгород: ТОВ «РІК-У»
Citation: Економіка та економічна безпека держави. Теорія та практика : Монографічний навчальний посібник / С. Давиденко, О. Єгоро- ва, В.  Приходько, П. Матішак, Я. Голоніч, П. Копінец, М. Мачкінова, М. Доб роволска та ін. – Ужгород: РІК-У, 2017. – 388 с. – (Серія «Кафедральна бібліотека. Міжнародні економічні відносини». Випуск 4)
Abstract: Монографічний навчальний посібник містить монографію та навчальний посібник-практикум з актуальних проблем теорії та практики економіки та економічної базпеки. У навчальному посібнику-практикумі подані тематики та плани лекцій та семінарських занять, завдання та контрольні запитання та інші матеріали, які дають можливість cамостійного освоєння дисципліни «Економіка та економічна безпека». Для політиків, державних службовців, науковців, фахівців з питань економічної безпеки, а також аспірантів, викладачів та студентів спеціальностей економіка, державне управління та міжнародні економічні відносини та усіх зацікавлених проблематикою економічної безпеки держави.
Description: Загострення проблем сталого розвитку світової економіки через зростання нерівності, нарощення гібридної агресії, посилення конкуренції за ресурси та технології ускладнює умови забезпечення економічної безпеки на національному рівні окремих країн. Це обумовлює переосмислення підходів до формування умов стійкого розвитку національної економіки на горизонтальному (безпеки інвестування, впровадження виробничих та фінансових технологій тощо) та вертикальному (безпеки особисті, підприємництва, регіонів тощо) рівнях. Дослідження питань економічної безпеки набувають поширення на основі міждисциплінарного підходу та удосконалення теоретико-прикладних методів. Відомими американськими вченими-фундаторами та розробниками проблематики економічної безпеки є Долден Дж., Келлі Р., Кенан Дж., Моргентау X., Нехтерлей н Д., Олвей Л., Осгоот Р., російськими – Абалкін Л. І.,Буторін В. К., Олейніков В. А., Сенчагов В. К., Смірнов В. П., Троіцький М. А., українськими – Базилюк Я. Б., Бінько І. Ф., Бодрук О. С., Варналій З. С., Васильців Т. Г., Венцковський Д. Ю., Власюк О. С., Геєць В. М., Горбулін В. П., Гуменюк А. М., Жаліло Я. А., Качинський  А. Б., Молдован О. О., Мунтіян В. І., Сухоруков А. І., Харазішвілі Ю. М., Шаров О. М., Шлемко В. Т. та інші. В роботах цих та інших авторів висвітлено різні аспекти проблематики забезпечення економічної безпеки держави. Разом з тим нові економічні реалії, пов’язані із анексією Російською Федерацією АР Крим та гібридною окупацією нею окремих районів Донецької та Луганської областей України, трансформують порядок денний політики забезпечення економічної безпеки не лише для України, а й для Європи. Подолання сучасних викликів та загроз потребує розробки та обґрунтування нових концепції, стратегій та механізмів забезпеченнясталого та безпечного розвитку окремих країн, регіонів та світу. Метою дослідження є систематизація, узагальнення та аналіз інституційного, регіонального та інвестиційного аспектів забезпечення економічної безпеки держави з акцентом на Україні. Окреслена мета визначає зміст і структуру монографії.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19681
ISBN: 978-617-7404-58-2
Appears in Collections:Наукові публікацї кафедри міжнародних економічних відносин

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Економіка та економ-346-380.pdf430.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.