Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20244
Title: Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Бисага, Юрій Михайлович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат; адвокатська діяльність; професійні обов’язки адвоката; уникнення конфлікту інтересів; підвищення кваліфікації адвоката.
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В., Бисага Ю.М. Професійні обов’язки як необхідний елемент структури правового статусу адвоката. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2017. Вип. 45. Т. 2. С. 144-151. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті автором розкривається правова природа професійних обов’язків адвоката в якості необхідного структурного елементу його правового статусу. Досліджуються критерії класифікації обов’язків адвоката. Робиться висновок, відповідно до якого українським законодавством встановлюється широке коло професійних обов’язків адвоката та в більшості випадків визначається порядок їх реалізації, а також забезпечується механізм їх дотримання (через можливість притягнення адвоката до відповідальності, зокрема до дисциплінарної).
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20244
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.