Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20247
Title: Порушення дисциплінарної справи як одна з основних стадій дисциплінарного провадження відносно адвоката
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат; адвокатська діяльність; дисциплінарна відповідальність адвоката; порушення дисциплінарної справи.
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Порушення дисциплінарної справи як одна з основних стадій дисциплінарного провадження відносно адвоката. Порівняльно-аналітичне право. 2017. № 4. С. 308-311. URL: http://pap.in.ua/4_2017/93.pdf (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: У статті автором розкривається сутність, а також нормативне регулювання стадії порушення дисциплінарної справи відносно адвоката. Обґрунтовується доцільність існування норм, за якими, по-перше, для вирішення питання про порушення дисциплінарної справи щодо адвоката необхідна більшість голосів саме від загального складу дисциплінарної палати, а не від осіб, які беруть участь у її засіданні, та, по-друге, оскарження адвокатом рішення про порушення дисциплінарної справи відносно нього, зупиняє його дію, а строк розгляду даної скарги не враховується до загального строку розгляду даної справи.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20247
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.