Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21471
Title: ЗАСТОСУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ НА ЗАНЯТТЯХ ОЗДОРОВЧИМ ФІТНЕСОМ ТА АЕРОБІКОЮ З ДІВЧАТАМИ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА КРИТЕРІЄМ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
Authors: Бондарчук, Наталія Яківна
Чернов, Віктор Дмитрович
Keywords: фітнес, аеробіка, диференційований підхід, фізична підготовленість, старший шкільний вік, дівчата
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».
Citation: Бондарчук Н.Я. Застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку за критерієм рівня фізичної підготовленості / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». - 2018. - Випуск 1(42). - С. 25-29.
Abstract: Актуальність порушених у статті проблем визначається незадовільним станом здоров'я значної частини школярів в Україні, що зумовлює необхідність застосування диференційованого підходу та використання на заняттях сучасних фізкультурних технологій. Метою статті було обґрунтування доцільності застосування диференційованого підходу на заняттях оздоровчим фітнесом та аеробікою з дівчатами старшого шкільного віку за критерієм рівня фізичної підготовленості. До основних методів дослідження належать теоретичний аналіз літератури, тестування рівня фізичної підготовленості (виконання семи тестів до і після педагогічного експерименту), педагогічне спостереження, педагогічний експеримент. Диференційоване використання комплексів вправ аеробіки ґрунтується на застосуванні диференційованого підходу, зокрема за критерієм рівня фізичної підготовленості. Результати проведених тестувань рівня розвитку різних фізичних якостей показали, що в ході занять аеробікою рівень фізичної підготовленості дівчат підвищується незалежно від вихідного рівня, але вищий вихідний рівень сприяє кращій динаміці позитивних змін показників. Отже, під час експериментального дослідження доведено доцільність застосування диференційованого підходу до розробки комплексів вправ з аеробіки за критерієм рівня фізичної підготовленості і виконання їх дівчатами старшого шкільного віку.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/21471
ISSN: 2524-0609
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри фізичної реабілітації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bondarchuk Chernov.doc147 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.