Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25617
Назва: Аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі України
Інші назви: Анализ деятельности предприятий машиностроительной отрасли Украины
Analysis of enterprises activity of Ukraine machine-building industry
Автори: Буздиган, М. О.
Buzdyhan, Mariia
Ключові слова: промисловість, машинобудування, аналіз стану, інновації, ділова активність, промышленность, машиностроение, анализ состояния, инновации, деловая активность, industry, machine-building industry, state analysis, innovation, business activity
Дата публікації: 2019
Видавництво: Видавничий дім "Гельветика"
Бібліографічний опис: Буздиган, М. О. Аналіз діяльності підприємств машинобудівної галузі України / М. О. Буздиган // Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство / голов. ред. М. М. Палінчак. – Ужгород, 2019. – Вип. 25, Ч. 1. – С. 30-34.
Серія/номер: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена аналізу машинобудівної галузі України, а саме підприємств із виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань. Визначено тенденцію розвитку промисловості. Зазначені та про- аналізовані галузі промисловості, що найбільше впливають на її розвиток. Проведений аналіз сучасного стану маши- нобудівної галузі, виявлено проблемні місця та сформульовано основні перспективи розвитку машинобудівних під- приємств. Детально освітлені основні економічні показники підприємств із виробництва машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань. Наведені причини зниження показників діяльності у 2014 році та подальшого їх зростання. Виявлений вид промислової продукції, який користується найбільшим попитом. Запропоновано покращити стан діяльності цих підприємств за рахунок підвищення рівня ділової активності.
Статья посвящена анализу машиностроительной отрасли Украины, а именно предприятий по произ- водству машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам. Определены тенденции развития промыш- ленности. Указаны и проанализированы отрасли промышленности, которые наиболее влияют на ее развитие. Про- веден анализ современного состояния машиностроительной отрасли, выявлены проблемные места и сформулированы основные перспективы развития машиностроительных предприятий. Подробно освещены основные экономические показатели предприятий по производству машин и оборудования, не отнесенных к другим группировкам. Приведены причины снижения показателей деятельности в 2014 году и дальнейший их рост. Обнаружен вид промышленной про- дукции, который пользуется наибольшим спросом. Предложено улучшить состояние деятельности этих предприятий за счет повышения уровня деловой активности.
The article is devoted to the analysis of Ukraine machine-building industry, enterprises producing machines and equipment, not attributed to other groups, in particular. The state of Ukraine socio-economic development depends on the level of the machine-building enterprises effectiveness. It is necessary to determine the problem aspects of the machine-building industry and, accordingly, to eliminate them in order to implement effective industry management as a whole and management of particular machine-building enterprises. Consequently, the study of the state and development trends of Ukraine machinebuilding complex is a topical issue. The following general scientific methods are used in the article: economic-statistical and comparative analysis, which allows to reveal the development trend and structural changes in Ukraine machine-building industry; graphical and tabular representation for visualization the obtained research results; abstract-logical methods for theoretical generalizations and conclusion based on the study results. It is determined the trend of industry development in the article. The industry branches that have the greatest influence on its development is shown and analyzed. The analysis of the machinebuilding industry current state was carried out. Its problem areas were identified and the main perspectives of the machinebuilding enterprises development were formulated. The main economic indicators of the enterprises producing machines and equipment, not attributed to other groups, are illuminated in details. The reasons for the activity indicators decrease in 2014 and their further growth are given. The type of industrial product that is most in demand is revealed. The reasons of low demand for Ukrainian products compared to the products of industrial producers in Europe are indicated. The effective measures to overcome identified problems in the machine-building industry are proposed. It can be considered that the significant scientific result is to shift the focus of the machine-building industry development to the enterprises internal potential, in particular, to reserves search for business activity increase.
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25617
ISSN: 2413-9971
Розташовується у зібраннях:Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 25 Частина 1 - 2019

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Буздиган М. О..pdf378.01 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.