Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30287
Title: Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів
Other Titles: Educational-and-scientific program of training masters of public health in Uzhhorod national university by the eyes of the stakeholders
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Маркович, Володимир Петрович
Потокій, Наталія Йосипівна
Яцина, Андрея Тиборівна
Фейса, Іван Іванович
Гуцол, Іванна Ярославівна
Keywords: громадське здоров’я, магістри, підготовка, освітньо-наукова програма, оцінка
Issue Date: 2020
Publisher: ДУ "Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України"
Citation: Слабкий Г.О., Миронюк І.С., Брич В.В., Білак-Лук’янчук В.Й., Маркович В.П., Потокій Н.Й., Яцина А.Т., Фейса І.І., Гуцол І.Я. Освітньо-наукова програма підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету очима стейкхолдерів/ Україна. Здоров’я нації. – 2020. - № 3 (60). – С. 67 – 72.
Abstract: Мета роботи: провести оцінку освітньо-наукової програми підготовки магістрів громадського здоров’я Ужгородського національного університету стейкхолдерами з метою її удосконалення. Матеріали та методи. Всього в досліджені взяла участь наступна кількість стейкхолдерів: представники академічної спільноти – 9, майбутні роботодавці – 11, студенти – 15. Викладачі кафедри прийняли участь в обговорені результатів опитування стейкхолдерів та висловлювали свої пропозиції. Дослідження проводилося в період травня-червня 2020 року, що визначало період закінчення першого навчального року. Результати. Представники академічної спільноти запропонували об’єднати в одну навчальну дисципліну наступні навчальні дисципліни «Організація та презентація наукових досліджень» і «Наукові комунікації у галузі громадського здоров’я» з загальною кількістю кредитів 6,5 з передачею 1,5 кредитів на предмет «Епідеміологія інфекційних захворювань». В першому семестрі не викладати предмети за вибором. Майбутні роботодавці запропонували більше уваги приділити прикладній медичній статистиці та аналізу отриманих даних відповідно до місцевих та регіональних умов, навчання студентів методології епідеміологічних досліджень та моніторингу і оцінці серед трудових мігрантів та їх найближчого оточення, проведення серед них профілактичної роботи. Студенти: збільшити кількість навчальних годин з епідеміології та вивчати методику проведення епідеміологічного дослідження при інфекційних захворюваннях. Викладачі: перейти на циклову форму проведення занять и практикувати проведення занять на можливих базах майбутньої роботи студентів.Висновки. Запропоновані стейкхолдерами пропозиції щодо удосконалення освітньо-наукової програми мають бути обговорені на засіданні кафедри і враховані при розробці нового варіанту програми.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30287
ISSN: 2077-6594
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.