Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31268
Title: GEOPOLITICS: UKRAINE, EUROPE, WORLD (SOCIO-POLITICAL VIEW)
Other Titles: ГЕОПОЛІТИКА: УКРАЇНА, ЄВРОПА, СВІТ (СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ ПОГЛЯД)
Authors: Vegesh, Mykola
PALINCHAK, Mykola
HOLONIČ, JÁN
Issue Date: 2020
Publisher: Publisher: Academic publishing Fairmont Locust AVE 1489, Fairmont, WV, USA Year: 2020 Edition: first
Citation: GEOPOLITICS:UKRAINE, EUROPE, WORLD (SOCIO-POLITICAL VIEW). Authors: prof. Vegesh M., DrSc., Head of the Department of Political Science and Public Administration, Uzhhorod National University prof. Palinchak M. ,, DrSc., Doctor of Political Sciences, Professor, FMEB, UzhNU, VŠ Danubius, Sládkovičovo PhDr. Holonič J.PhD., MBA, LL.M., Faculty of Education, UK, Bratislava. Textbook for students and graduate students majoring in "Political Science", "International Relations", "International Law", "International Economic Relations", "Public Administration"., 2020. 249 p. Reviewers:
Abstract: Učebnica „Geopolitika: Ukrajina, Európa, Svet“ obsahuje eseje o zakladateľoch vedy, ktorí boli už dlho považovaní za zakázaných v bývalom Sovietskom zväze - Friedrich Ratzel, Rudolf Chellen, Karl Haushofer, Alfred Taylor Megen a mnoho ďalších Spikeman. Autor neignoruje jasných predstaviteľov teórie geografického determinizmu, tvrdí, že začiatky geopolitiky by sa mali hľadať v staroveku. Preto publikácia ponúkaná čitateľom odkazuje aj na Aristotela, Hippokrata, Cicera, Machiavelliho, Montesquieuho ... Hlavné názory popredných geopolitikov sú zoskupené do samostatných sekcií „nemecká geopolitika“, „talianská geopolitika“, „anglická geopolitika“, „škandinávska“. americká geopolitika "," francúzska geopolitika "," ruská geopolitika "," ukrajinská geopolitika ". Značná pozornosť sa venuje pokrytiu miesta Ukrajiny v modernom geopolitickom priestore. „Geopolitika v názvoch“ je určená pre študentov a absolventov vysokých škôl, ktorí študujú politológiu a súvisiace sociálne vedecké odbory. Každý, kto má záujem o takú záhadnú a poučnú vedu, ako je geopolitika, ju bude potrebovať.
Type: Text
Publication type: Книга, підручник
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31268
ISSN: 978-1-953260-01-7
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
geopolitics text with ISBN pre kniznicu.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.