Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31472
Title: Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини.
Authors: Попович, Терезія Петрівна
Keywords: правові обов'язки, репродуктивні права, обов'язки, штучна репродукція, репродуктивне здоров'я, посмертна репродукція
Issue Date: 2020
Citation: Попович Т. П. Правові обов’язки у сфері реалізації репродуктивних прав людини. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 8. С. 215-219.
Abstract: Статтю присвячено розгляду правових обов’язків через призму репродуктивних прав людини. Дане дослідження здійснено шляхом виокремлення та аналізу окремих обов’язків, що існують у системі регулювання репродуктивної сфери. Так, зокрема, автор виділяє обов’язок надання згоди на реалізацію репродуктивних прав у сім’ї, що базується на свободі репродуктивного вибору. Окрім того, розглянуто обов’язок надання згоди на застосування допоміжних репродуктивних технологій. Автор зазначає, що така згода повинна надаватись у письмовій формі, базуючись на засадах добровільності та поінформованості пацієнтів щодо усіх деталей відповідних процедур. До того ж окремий різновид правових обов’язків, що існують у репродуктивній сфері, складають обов’язки закладів охорони здоров’я та медичних працівників щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій. При цьому зауважено про необхідність відповідності медичних закладів певним вимогам, а також наявність у них обов’язків щодо порядку надання медичної допомоги. У контексті зазначеного розглянуто правову регламентацію вимог, що ставляться до осіб, відносно яких можуть бути застосовані відповідні технології, в законодавстві деяких держав СНД. Також зосереджено увагу на дотриманні лікарської таємниці медичними працівниками та можливих випадках її розголошення. Разом із тим автор розглядає обов’язок надання згоди померлого на посмертну репродукцію, яка полягає в можливості зачати та народити дитину після смерті одного з батьків. Зазначено, що в більшості держав світу така практика наразі є забороненою, проте в державах, де дозволена посмертна репродукція, ключову роль відіграє чітко засвідчена воля померлого. І насамкінець автор констатує, що виокремлення та аналіз правових обов’язків у світлі репродуктивних прав людини дозволило продемонструвати, з одного боку, повноту розгляду відповідної категорії прав, з іншого ж – складність їх реалізації. Визначення таких правових обов’язків засвідчує значимість відповідального підходу до здійснення репродуктивних прав, адже передбачає врахування різного роду аспектів для того, щоб повною мірою та ефективно забезпечити можливості особи в напрямку реалізації відповідних прав
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31472
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і праваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.