Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31529
Title: РЕАЛІЗАЦІЯ ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Authors: Мелеганич, Ганна Ігорівна
Keywords: етнонаціональна політика України, етнонаціональні меншини, громадянське суспільство, етнополітичний менеджмент, Закарпатська область, національно-культурні товариства, етнополітичні суперечності, органи влади.
Issue Date: Sep-2012
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Мелеганич Г. І. Реалізація етнонаціональної політики в контексті розбудови громадянського суспільства в Україні (на прикладі Закарпатської області): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук : спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Ганна Ігорівна Мелеганич. – Львів, 2012. – 22 с.
Abstract: Дисертація присвячена дослідженню питання реалізації етнонаціональної політики України та участі у цьому процесі представників громадянського суспільства. Етнонаціональна складова громадянського суспільства найкраще представлена національно-культурними товариствами, які можуть виконувати ряд функцій. Розгляд проблеми на загальнодержавному рівні дозволив перенести предмет дослідження до рівня закарпатської дійсності. Здійснений аналіз процесів на Закарпатті через категорію «етнополітична ситуація регіону» показав, що область має свої етнополітичні особливості. В Закарпатській області проживає значна кількість представників етнонаціональних меншин (найчисельнішими є угорці, румуни, росіяни, словаки і т.д.), відповідно органи влади спрямовують свою роботу на врегулювання міжетнічних відносин та захист прав представників етнонаціональних меншин у регіоні.
Type: Text
Publication type: Автореферат
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31529
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.pdfОсновний текст343.77 kBAdobe PDFView/Open
aref_tyt.pdfТитулка168.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.