Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34869
Title: Методичні рекомендації до написання курсового проєкту з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання
Authors: Мікловда, Віктор Петрович
Кубіній, Наталія Юріївна
Завадяк, Роман Іванович
Дайнаканич, Оксана Валенріївна
Кубіній, Володимир Володимирович
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Методичні рекомендації до написання курсового проєкту з дисципліни «Підприємництво» для студентів спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітньо-професійної програми «Управління персоналом та економіка праці» денної та заочної форм навчання / Укл.: В.П. Мікловда, Н.Ю. Кубіній, О.В. Данайканич, Р.І. Завадяк, В.В. Кубіній. Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2018. 43 с.
Abstract: Метою курсового проєкту є перевірка засвоєння студентами знань, які необхідні їм як майбутнім фахівцям з управління персоналом та економіки праці. Використовуючи знання із загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін, а також відповідні фактичні матеріали з підприємницької діяльності, економіки праці та управління персоналом, студент повинен самостійно дослідити одну з актуальних тем дисципліни «Підприємництво». Курсовий проєкт є самостійним дослідженням по одній з економічних проблем, яка відображає професійну підготовленість спеціаліста, рівень його мислення, уміння аналізувати та висувати пропозиції по підвищенню ефективності використання людського (трудового) потенціалу у процесі підприємницької діяльності.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34869
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Підприємництво.Методичка.Курсов.проект.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.