Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36059
Title: Діяльність громадських організацій національних меншин як чинник консолідації українського суспільства.
Authors: Колективна монографія
Keywords: громадські організації, національні меншини, консолідація суспільства, громадянське суспільство
Issue Date: 2021
Publisher: Львів-Ужгород: Поліграфцентр "Ліра".
Citation: Діяльність громадських організацій національних меншин як чинник консолідації українського суспільства [Текст]: колективна монографія / за заг. ред. д. держ. упр., доц. Маріана Токаря і д. держ. упр., проф. Петра Петровського; ЛРІДУ НАДУ; НДІ політичної регіоналістики УжНУ. Львів, Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2021. 374 с.
Abstract: Досліджено актуальні виклики діяльності громадських організацій національних меншин як чинника консолідації українського суспільства. Проаналізовано вплив демократичних процесів на згуртування та соціальну активність громадських об’єднань і перспективні орієнтири їх вмотивованого вдосконалення. Акцентована увага на необхідності подальшого посилення ролі громадських організацій етнонаціональних спільнот України у реалізації імперативів народовладдя шляхом інституціоналізації їх діяльності. Видання стане в нагоді всім, хто цікавиться дослідженням питань консолідації українського суспільства, актуалізації розвитку громадських організацій національних меншин, правомірності їхньої діяльності, соціально-комунікативного потенціалу, проблемами їх взаємовідносин із публічною владою тощо.
Description: Колективна монографія видана в рамках Науково-дослідної роботи Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України на тему «Діяльність громадських організацій національних меншин як чинник регіонального розвитку та консолідації українського суспільства» (НДР № держреєстрації 0120U101169; 2019 – 2021 рр.). Присвячена 25-річчю ухвалення Конституції України та 30-річчю проголошення Незалежності України. Автори: Токар Маріан Юрійович, Петровський Петро Михайлович, Дробот Ігор Олександрович, Дзяна Галина Олексіївна, Колосовська Ірина Ігорівна, Федорчак Ольга Василівна, Червеняк, Кристина Тарасівна, Шевчук Богдан Михайлович, Буник Микола Зиновійович.
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36059
ISBN: 978-617-596-329-6
Appears in Collections:Наукові публікації НДІ політичної регіоналістикиItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.