Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4994
Title: Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000 − 2012 рр.)
Other Titles: Актуальные вопросы украинско-чешского торгового сотрудничества (2000-2012 гг.)
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Українсько-чеські відносини, Україна, міждержавне співробітництво, Європейський Союз, «Східне партнерство», Чехія
Issue Date: 2014
Publisher: ПП ,,Видавництво ,,Гілея”
Citation: Корсак Р. В. Актуальні питання українсько-чеської торговельної справи (2000 − 2012 рр.) [Текст] // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. – Київ : ПП ,,Видавництво ,,Гілея”, 2014. − Вип. 88. – С. 50 – 53.
Series/Report no.: № 88;
Abstract: У статті у перше в українській історіографії розглядаються актуальні питання українсько-чеської торговельно-економічної співпраці в умовах розвитку трансформаційних процесів Центрально-Східної Європи (2000-2012 рр.). Серед цих проблем: заборгованість України перед ЧР за “Ямбурзькими” угодами та невирішеність питання проживання українських заробітчан в Чехії. В дослідженні віддано перевагу історичним методам дослідження: історико- генетичному, історик о- пор івняльному, історико-синтетичному, історико- діахроннолгу, емпіричному аналізу тощо. Основу дослідження склали архівні матеріали, опубліковані документи та праці українських дослідників. Автор дійшов висновку', що й по сьогоднішній день ці важливі проблеми в українсько- чеській торговельно-економічній та політичній співпраці залишаються не вирішеними Цьому заеажихкхь наступні чинники: 1). Нестабільна внутрішньополітична ситуація в Україні: 2). Низький рейтинг України на міжнародній арені; 3). Зовнт&ьотатштгчпа не визначеність України.
Description: В статье впервые в украинской историографии рассматриваются актуальные вопросы украинско-чешского торгово-экономического сотрудничества в условиях развития трансформационных процессов Центральной и Восточной Европы (2000-2012 гг.). Среди этих проблем: задолженность Украины перед ЧР по "Ямбургским ” соглашениями и нерешенность вопроса проживания украинских рабочих в Чехии. Автор пришел к выводу, что и по сегодняшний день эти важные проблемы в украинско-чешском торгово-экономическом и политическом сотрудничестве остаются не решенными. Этому мешают следующие факторы: 1) Нестабильная внутриполитическая ситуация в Украине; 2) Низкий рейтинг Украины на международной арене; 3) Внешнеполитическая не определенность.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4994
ISSN: 2076-1554
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісу

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Корсак. актуальні питання українсько-чеської торговельної справи.PDFОсновна стаття334.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.