Communities in DSpace

Choose a community to browse its collections.

Навчально-наукові інститути 356

Індивідуальні колекції викладачів та співробітників

Наукова бібліотека УжНУ 13205

Матеріали вісників, науково-технічних збірників, журналів, матеріали конференцій ДВНЗ "УжНУ" та інше

Науково-дослідні інститути, центри та лабораторії 14

Індивідуальні колекції викладачів та співробітників

Факультети 8948

Індивідуальні колекції викладачів та співробітників