Кафедра обліку і аудиту : [887] Community home page

Browse

Collections in this community

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування в умовах євроінтеграції [17]

ЗБІРНИК НАУКОВИХ СТАТЕЙ ВИПУСКНИКІВ З ФАХУ 071«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ВИПУСК 11 (2021)

Logo

Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу, аудиту, звітності і оподаткування, консалтингу в Україні [1]

Збірник наукових статей випускників з фаху «Облік і оподаткування» Випуск 12 (2022)

Logo

Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції [158]

«ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ І ОПОДАТКУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ» 21 квітня 2017 р., м. Ужгород, Україна