Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10051
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСлавич, Марія Миколаївна-
dc.date.accessioned2016-08-29T08:45:51Z-
dc.date.available2016-08-29T08:45:51Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationГеополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 166-171.uk
dc.identifier.issn2078-1431-
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10051-
dc.descriptionУ збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.uk
dc.description.abstractУ статті розглянуто окремі проблеми вітчизняного машинобудування у зв’язку із кризою українсько-російських відносин, показано тісний взаємовплив економік двох сусідніх держав. Зазначено можливість відновлення експортних потужностей підприємств українського машинобудування за умови проведення їх модернізації та знаходження нових ринків збуту.uk
dc.description.abstractВ статье рассмотрены отдельные проблемы отечественного машиностроения в связи с кризисом украинско-российских отношений, показано тесное взаимовлияние экономик двух соседних стран. Подчеркнута возможность восстановления экспортных мощностей предприятий украинского машиностроения при условии проведения их модернизации и нахождения новых рынков сбыта.uk
dc.description.abstractCorrelation of the Ukrainian and Russian economics, especially in the mechanical engineering is considered in the article. Modernization and searching of new markets are the opportunity for Ukrainian mechanical engineering to increase its export output.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherДВНЗ УжНУuk
dc.relation.ispartofseriesГеополітика України: історія і сучасність;2 (15)-
dc.subjectкриза українсько-російських відносин, проблеми українського машинобудування, ракетно-косміч- на галузь, вироби військового призначення, нові ринки збутуuk
dc.subjectкризис украинско-российских отношений, проблемы украинского машиностроения, ракетно- космическая отрасль, продукция военного назначения, новые рынки сбыта.uk
dc.subjectUkrainian-Russian crisis, problems of the Ukrainian mechanical engineering, space rocket sphere, military purpose goods, new marketsuk
dc.titleТОРГОВЕЛЬНА ВІЙНА МІЖ РОСІЄЮ ТА УКРАЇНОЮ, ЇЇ ВПЛИВ НА ПРОДУКЦІЮ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА МАШИНОБУДУВАННЯuk
dc.title.alternativeTrade war between Russia and Ukraine, its influence on the military-technical products and engineeringuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтудентська статтяuk
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdfСтаття293.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.