Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15112
Title: Спільні інвестиційні проекти та програми транскордонного співробітництва і зовнішньоекономічна діяльність регіону
Other Titles: Common investment projects, cross-border cooperation and foreign economic activities of the region
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Keywords: реалізація спільних інвестиційних проектів, транскордонне співробітництво, прикордонний регіон, стратегічні цілі, зовнішньоекономічна діяльність
Issue Date: 2014
Publisher: Вид-во "Карпатська вежа"
Series/Report no.: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка;
Abstract: Стаття присвячена проблемам формування і реалізації спільних інвестиційних проектів і програм транскордонного співробітництва у сфері зовнішньоекономічної діяльності регіону. Узагальнено операційні програми транскордонної співпраці Європейського Союзу. У процесі дослідження окреслено важливість реалізації спільних інвестиційних проектів і програм транскордонного співробітництва по обидва боки кордону. Виокремлено стратегічні цілі Закарпатської області як регіону транскордонної і прикордонної співпраці. Ключові слова: реалізація спільних інвестиційних проектів, транскордонне співробітництво, прикордонний регіон, стратегічні цілі, зовнішньоекономічна діяльність.
The article deals with the formation and implementation of joint investment projects and cross-border cooperation in the sphere of foreign economic activity of the region. Operational programmes of Cross-border Cooperation Operational Programme of the European Union has been generalized. The study outlines the importance of the implementation of joint investment projects and cross-border co-operation on both sides of the border. The strategic goals of the Transcarpathian region as the region of cross-border and borderline cooperation have been defined. Key words: implementation of joint investment projects, cross-border cooperation, border region, strategic goals, foreign economic activity.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/15112
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємстваItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.