Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16750
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorІгнатко, Віктор Ярославович-
dc.contributor.authorЦигика, Дмитро Йосипович-
dc.contributor.authorПригара, Дмитро Васильович-
dc.contributor.authorПогорєлова, Наталія Євгенівна-
dc.contributor.authorГотько, Ірина Юріївна-
dc.contributor.authorМельник, Марта Іванівна-
dc.date.accessioned2017-11-21T14:16:08Z-
dc.date.available2017-11-21T14:16:08Z-
dc.date.issued2017-02-
dc.identifier.citationІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ПУХЛИНИ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ Ігнатко В.Я, Цигика Д.Й., Пригара Д.В., Погорєлова Н.Є., Готько І.Ю., Мельник М.І. ДВНЗ «Ужгородський національний університет», кафедра онкології та радіології ФПОДП, Ужгород, Україна Ключові слова. Рак молочної залози, метастатичне ураження головного мозку, імуногістохімічний підтип.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/16750-
dc.description.abstractВступ: На сьогодні не визначені алгоритми лікування метастатичного ураження головного мозку у хворих на рак молочної залози. Як правило, такі пацієнти вважаються інкурабельними та підлягають проведенню тільки симптоматичної терапії. Крім того, не вивчено вплив молекулярного профілю захворювання на ефективність різних видів лікування зокрема та у поєднанні. Вивчення цього питання може безпосередньо вплинути на вибір тактики лікування метастатичного ураження головного мозку. Поглиблене вивчення прогностичної ролі молекулярного профілю на метастатичне розповсюдження раку молочної залози у головний мозок може безпосередньо вплинути на вибір ад’ювантної терапії, а також тактику моніторингу пацієнтів у періоді після комплексного лікування первинної пухлини. Мета: Оптимізації ранньої діагностики метастазів у головний мозок у хворих на рак молочної залози шляхом виділення груп ризику за допомогою прогностичних факторів, що спираються на доступні імуногістохімічні маркери. Методи дослідження: Пацієнтів розподілено на дві групи. У основній групі- 40 хворих на рак молочної залози із метастазами в головний мозок, яким на етапі первинної діагностики було проведене імуногістохімічне дослідження первинної пухлини (рецептори ER, PgR, Her2neu) в період з 2009 по 2014 роки. У контрольну групу включено 42 хворих з раком молочної залози яким проведені аналогічні дослідження первинної пухлини. Середній вік хворих - 52,9±10,7 роки. Результати: Серед хворих на РМЗ з метастатичним ураженням головного мозкубула вища частота відсутності експресії рецепторів як естрогенів (63,8% проти 32% в контрольній групі), так і прогестерону (58,1% проти 29,7% в контрольній групі); в тканині первинної пухлини.Гіперекспресія Her2neu частіше зустрічалась в групі на рак молочної залози з метастазами в головний мозок: 27 (67,5%) проти 12(28,5%). У 17(42,5%) випадках основної та 5(12,5%) випадках контрольної групи гіперекспресія Her2neu співпадала з повним негативним гормонально-рецепторним статусом первинної пухлини. Висновки: Результати аналізу імуногістохімічних особливостей раку молочної залози демонструють достовірне збільшення ризику церебрального метастазування при відсутності експресії рецепторів статевих стероїдів в тканині первинної пухлини і наявності гіперекспресії Her2neu.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВидавництво ДВНЗ "Ужгородський національний університет"uk
dc.subjectРак молочної залози, метастатичне ураження головного мозку, імуногістохімічний підтип.uk
dc.titleІМУНОГІСТОХІМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРВИННОЇ ПУХЛИНИ У ХВОРИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ З МЕТАСТАТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ ГОЛОВНОГО МОЗКУuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeТези до статтіuk
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри онкології
Наукові публікації кафедри радіології та онкології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
тези Ігнатко В.Я..docтези статті37 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.