Матеріали конференцій : [960] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки... [61]

тези доповідей міжнародної науково - практичної Інтернет - експозиційної та вербально - демонстраційної конференції 20 - 24 квітня 2015 р.

МАТЕРІАЛИ 70‐ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО‐ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УжНУ [52]

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Logo

Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів [61]

Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції ( Ужгород, 27 вересня 2019 року)