Матеріали конференцій : [994] Community home page

Browse

Sub-communities within this community

Вдосконалення механізмів активізації економічних процесів та формування конкурентоспроможності національної економіки... [61]

тези доповідей міжнародної науково - практичної Інтернет - експозиційної та вербально - демонстраційної конференції 20 - 24 квітня 2015 р.

МАТЕРІАЛИ 70‐ї ПІДСУМКОВОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПРОФЕСОРСЬКО‐ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ УжНУ [52]

Факультет післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки

Logo

Соціологія та соціальна робота в умовах національних та регіональних викликів [60]

Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції ( Ужгород, 27 вересня 2019 року)

Logo

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МЕДИЧНИХ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ І ВИКЛИКИ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА [3]

Матеріали ХХ ювілейної міжнародної науково-практичної конференції 19–20 травня 2021 р. Київ–Ужгород

Collections in this community

[0]

Logo

Олександр Духнович - визначний педагог, мислитель і громадсько-політичний діяч Закарпаття [1]

мат. міжнар. наук. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження О. Духновича.