Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22410
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorАндрейко, Віталій Івановичuk
dc.date.accessioned2018-11-28T13:29:21Z-
dc.date.available2018-11-28T13:29:21Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationАндрейко Віталій / Andreyko Vitaliy «Проблема біженців та нелегальної транзитної міграції на східному кордоні Європейського Союзу» // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи транскордонного співробітництва: досвід Карпатського єврорегіону» (Ужгород, 4-5 червня р.) / Міжнародний науковий вісник (Спецвипуск 2(11)). – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – С.43-52uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22410-
dc.description.abstractУ статті автор досліджує питання політичного та правового статусу біженців та нелегальних мігрантів, які з тих чи інших причин змушені шукати кращого життя. Вимушена міграція стала сумною, проте невід’ємною складовою двадцятого століття, яке зарубіжні історики та письменники „охрестили” в своїх працях як „століття вигнанців, шукачів притулку”, „століття біженців”. Поряд з поняттям „біженці” на Заході досить часто використовувався термін „вирвані з корінням” (англ. – “uprooted”), який досить влучно відображає саму суть явища біженства, позначаючи осіб, які з ряду причин, але обов’язково всупереч власній волі, змушені були на тривалий час або назавжди залишити свою батьківщину та шукати притулку на чужині. Відсутність правового захисту біженців з боку національних держав обумовила перенесення відповідальності за їх долю на міжнародну спільноту. Однак невпинний приплив біженців до окремих регіонів світу, зокрема до індустріальних держав Європейського Союзу, продовжує вимагати як від міжнародного співтовариства, так і від національних урядів постійного вдосконалення законодавчої бази, перегляду традиційних методів розв’язання вищезазначеної проблеми, а також потребує всебічного аналізу різноманітних аспектів цього явища як у загальносвітовому масштабі, так і на регіональному та внутрішньодержавному рівнях. З 1 990-х рр. з проблемою біженства зіткнулася й Україна, яка щороку ставала транзитною територією для тисяч шукачів притулку з третього світу, що намагалися дістатися Європи.uk
dc.description.abstractThe article explores the issues of political and legal status of refugees and illegal immigrants who, for whatever reasons, are forced to seek a better life.Forced migration became a sad, but integral part of the twentieth century, which overseas historians and writers "christened" as "the century of exiles, asylum seekers," "century of refugees" in their works.Along with the term "refugees" in the West there is often used the term "uprooted", which aptly reflects the essence of the refugee status phenomenon, denoting persons who, for several reasons, but always against their own will, had to leave their homeland and seek refuge in foreign lands for a long time or forever.The lack of refugees’ legal protection by the national states led to the transfer of responsibility for their fate to the international community.However, the steady influx of refugees to certain regions of the world, including the industrialized nations of the European Union, continues to require both from the international community and from the national governments the continuous improvement of the legal framework, revision of traditional methods to solve the above problems and calls for comprehensive analysis of thisphenomenon on a global scale as well as at the regional and domestic levels. Since the 1 990s refugees problems have also challenged Ukraine, which every year becomes a transit territory for thousands of asylum seekers from the Third World, trying to reach Europe.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherУжгородський національний університетuk
dc.relation.ispartofseriesМіжнародний науковий вісник (Спецвипуск 2(11));-
dc.subjectнелегальна міграціяuk
dc.subjectбіженецьuk
dc.subjectЄвропейський Союзuk
dc.subjectУкраїнаuk
dc.subjectтранзитна міграціяuk
dc.subjectреадмісіяuk
dc.subjectкраїни третього світуuk
dc.subject«східний кордон»uk
dc.subjectillegal migrationuk
dc.subjectrefugeeuk
dc.subjectthe European Unionuk
dc.subjectUkraineuk
dc.subjecttransit migrationuk
dc.subjectreadmissionuk
dc.subjectthe Third Worlduk
dc.subjectthe "eastern border"uk
dc.title«Проблема біженців та нелегальної транзитної міграції на східному кордоні Європейського Союзу»uk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Проблеми беженців.pdf14.09 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.