Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25308
Title: Туристична привабливість транскордонних терторій України та Румунії (на прикладі Закарпаття)
Authors: Габчак, Наталія Францівна
Дубіс, Лідія Франціва
Keywords: Географія, туризм, Туристична привабливість, транскордонне співробітництво, туристична інфраструктура.
Issue Date: 2019
Publisher: Дрогобич, ПП "Посвіт"
Citation: Н.Габчак, Л.Дубіс Туристична привабливість транскордонних терторій України та Румунії (на прикладі Закарпаття). Парадигматичні аспекти й дилеми розвитку науки та освіти (монографія) // за ред.: Я.Гжесяк, І Зимомря, В.Ільницький. _Посвіт, 2019. 318с.
Series/Report no.: УДК 37.013:001(08);
Abstract: Нові підходи до транскордонного співробітництва в галузі економіки та туризму успішно функціонують через «європейські угрупування територіального співробітництва», «транскордонні партнерства», «транскордонні кластери» і «транскордонні інноваційні проекти» тощо. Не всі перераховані форми є ефективними, вони чітко визначаються регіональною політикою сусідніх держав і їх угрупувань, є вагомим чинником підвищення життєвого рівня даних територій. Кожен регіон володіє значними туристичними ресурсами, їхня природна та історико-культурна унікальність створює необхідні умови для створення конкурентоспроможного туристичного продукту. Однак вирішення всіх питань, пов’язаних з відкриттям нових туристичних брендів та маршрутів вимагає проведення соціально-економічного моніторингу сфери туризму, єдиного інформаційного простору, скоординованої державної та регіональної політики з розвитку сфери туризму, забезпечення реалізації нових туристичних процесів розвитку транскордонного туризму [3]. Всі перераховані вище аспекти й зумовлюють актуальність дослідження даної тематики.
Description: Європейський досвід свідчить, що створення транскордонного партнерства зумовлює суттєві переваги для транскордонних регіонів і дає можливість активного залучення громадських, приватних організацій та третього сектору з обох сторін кордону, використання їх знань та інтересів з питань транскордонної діяльності в галузі туризму
Type: Text
Publication type: Монографія
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25308
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.