Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25557
Title: Політика безпеки України та досвід військово-політичного співробітництва країн Вишеграду
Authors: Андрейко, Віталій Іванович
Keywords: військово-політичне співробітництво, військові конфлікти, Україна, Вишеградська четвірка, Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина, політика безпеки
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Андрейко, В. І. Політика безпеки України та досвід військово-політичного співробітництва країн Вишеграду / В. І. Андрейко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Н. П. Керецман. – Ужгород, 2018. – Вип. 1 (38). – С. 47-52. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.:с. 50-51(23 назви).
Abstract: В статті автор досліджує процеси формування якісно нової системи регіональної безпеки, здійснює аналіз особливостей військово-політичного партнерства між Україною та країнами Вишеградської четвір- ки на сучасному етапі розвитку міжнародної системи. Відзначається, що до початку відкритого російсько- го військового вторгнення, питання політики безпеки і оборони не були пріоритетним напрямком діяльності нашої держави. Про це свідчило постійне скорочення армії, недостатнє фінансування військово-оборонної сфери, зниження престижу військової праці у суспільстві, загальним падінням авторитету військовослуж- бовців. Зроблено висновок про те, що Вишеградська четвірка попри наявність розбіжностей підтримує по- зицію України, є зацікавленою у співпраці з метою формування політики безпеки держав регіону, стабільнос- ті та демократичного розвитку нашої країни.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25557
ISSN: 2523-4498
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 1(38) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрейко В.І..pdf302.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.