Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25574
Title: Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв’язків між Чеською республікою і Словаччиною: досвід для України
Other Titles: Building a stable system of foreign economic relations between the Czech Republic and Slovakia: experience for Ukraine
Authors: Андрейко, Віталій Іванович
Keywords: зовнішньоекономічні зв’язки, Україна, Чеська Республіка, Словаччина, економічне співробітництво, ринкові реформи, foreign economic relations, Ukraine, Czech and Slovak Republic, economic cooperation, market reforms
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Андрейко, В. І. Побудова стабільної системи зовнішньоекономічних зв’язків між Чеською республікою і Словаччиною: досвід для України / В. І. Андрейко // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Історія / відп. за вип. Ю.В.Данилець. – Ужгород, 2018. – Вип. 2 (39). – С. 52-56. – Рез. англ. – с. 56-57 (16 назв).
Abstract: В статті автор досліджує процеси побудови та подальшої трансформації системи міждержавного співробітництва та стабільного розвитку зовнішньоекономічної співпраці Чеської і Словацької республік, здійснює аналіз особливостей економічного партнерства між складовими частинами колись єдиної держави, «мирне розлучення» якої дало поштовх для розвитку цілого ряду країн регіону Центральної та Східної Європи і України, зокрема. Відзначається, що незалежні Чехія і Словаччина вимушені були фактично вперше формувати самостійну систему зовнішньоекономічної політики і міждержавних економічних зв'язків. Втім, наростання відмінних рис у чеському і словацькому варіанті постсоціалістичного реформування після 1993 року лише незначним чином торкнулося зовнішньоекономічної сфери. Нові ринкові принципи зовнішньоекономічної діяльності були запроваджені ще в ході «клаусівських» реформ у рамках федерації. Чеська Республіка і Словаччина, які в минулому входили до єдиного економічного комплексу, пройшли тривалий шлях трансформації від соціалістичної системи планової економіки до ринкової моделі господарювання. Активна економічна позиція і спрямованість на європейську та євроатлантичну інтеграцію призвела до очікуваних результатів – значне економічне зростання, контрольований рівень інфляції. Разом із тим, система зовнішньоекономічного співробітництва та торгово-економічні відносини, як окремо двох країн так і чесько- словацьке партнерство, зазнали деяких суттєвих зрушень. Після проведення комплексу економічної діагностики виявлені найбільш значимі результати для Словаччини. Після вступу до зони євро Словаччина отримала надійний базис для сталого розвитку власної економічної системи. Ця подія співпала із загостренням негативного впливу світової фінансово-економічної кризи на економіку Словаччини та стала одним із факторів оживлення економічного росту. Також автор відмічає той факт, що в умовах створення біля кордонів України інтегрованої ринкової зони з режимом вільної торгівлі, українська держава не могла залишатися осторонь цієї регіональної економічної інтеграції. Україна в середині 1990-х – початку 2000-х років прагнула стати повноправним членом «європейської економічної родини». Її бажання на той час підтримували майже всі держави Центральної та Східної Європи.
Since the beginning of the 1990s the system of foreign economic cooperation between the Czech Republic and Slovakia has changed within the overall trend of post-socialist transformation and market reforms in Central and Eastern Europe. For post-communist Czechoslovakia the economic losses were especially severe. In addition to narrowing opportunities of their own commodity exports to the post-Soviet space and worsening conditions for raw materials and energy imports from the East due to transition to the world prices and mutual settlements in hard currency, the country suffered significant financial losses. First, the non-equivalent commodity exchange within the framework of the CMEA was based on the international currency, i.e. "transferring rubles"; and, secondly, Czechoslovakia and, consequently, its successors - the Czech Republic and Slovakia, remained the net lenders of the Soviet party. In general, in the early 1990s, the most negative aspect was the fact that in all post-socialist countries the crisis phenomena in the system of foreign economic relations coincided in time with the economic decline of each national economy. Scientists make a fair conclusion about the Central and Eastern European countries’ being involved into the so-called "transformational crisis" of a systemic nature at that time. The negative economic effects of the transformation crisis and its exit path for the Czech Republic and Slovakia clearly illustrate the dynamics of the integrated macroeconomic indicator – the gross domestic product (GDP) of the two countries during the 1990s – early 2000s. The general conclusion is that the Czech Republic and the Slovak Republic restored the pre-revolutionary level of their economic potential only on the verge of the XX-XXI centuries, and have been able to move to the stage of its build-up only since the beginning of the 2000s. From a historical and economic point of view, this was a decade-long "cost" of the transformational crisis that the Czech and Slovak societies had to pay. However, it should be objectively admitted that the negative consequences of the transformation crisis and the economic downturn in the Czech Republic and Slovakia have been less significant than in most other Central and Eastern European countries, and especially in Romania and Ukraine. Accordingly, the Czech Republic and the Slovak Republic have emerged from a crisis economic situation faster than other post-socialist countries.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25574
ISSN: 2523-4498
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 2(39) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Андрейко В. І..pdf547.6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.