Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25819
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЛазорик, Михайло Іванович-
dc.contributor.authorКолесник, Павло Олегович-
dc.contributor.authorКузьмик, Володимир Миколайович-
dc.contributor.authorЧопей, Іван Васильович-
dc.contributor.authorФекета, Володимир Петрович-
dc.contributor.authorКороткова, Валентина Володимирівна-
dc.contributor.authorКолесник, Наталія Олександрівна-
dc.date.accessioned2019-10-04T10:47:29Z-
dc.date.available2019-10-04T10:47:29Z-
dc.date.issued2005-01-17-
dc.identifier.citationСпосіб визначення ступеня сприйняття психологічного впливу у осіб чоловічої статі шляхом психохарактерологічного тестування, що включає проведення досліджень на основі методики різнобічного дослідження особистості ММРІ /Minnesota Multifihase Psychological Inventory/, який відрізняється тим, що тестування обстежуваних осіб проводять за питаннями та твердженнями модифікованих шкал, які відповідно називають шкалою №1 з 31 питанням та твердженням, шкалою №2 з 39 питаннями та твердженнями, шкалою №3 з 78 питаннями та твердженнями, при цьому за шкалою №1 від 1 по 20 питання включно враховуються негативні відповіді "Невірно", а з 21 по 31 питання включно враховуються позитивні відповіді "Вірно", при оцінці шкали №2 враховуються лише позитивні відповіді "Вірно" на всі 39 питань та при оцінці шкали №3 з 1 по 18 питання включно враховуються негативні відповіді "Невірно", а з 19 по 78 питання включно враховуються позитивні відповіді "Вірно", після чого за даними тестування визначають ступінь сприйняття психологічного впливу як високий, якщо значення, отримані за шкалою №1, входять у межі від 5 до 11, за шкалою №2 – у межі від 8 до 22 та за шкалою №3 – у межі від 13 до 27, як середній ступінь, якщо значення входять у зазначені вище межі лише по двох шкалах, і як низький ступінь сприйняття психологічного впливу, якщо значення тестування входять у зазначені вище межі лише по одній з перерахованих шкал.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25819-
dc.descriptionКод посилання <a href="http://uapatents.com/11-40839-sposib-viznachennya-stupenya-sprijjnyattya-psikhologichnogo-vplivu-u-osib-cholovicho-stati-shlyakhom-psikhokharakterologichnogo-testuvannya.html" target="_blank" rel="follow" title=uk
dc.description.abstractВинахiд вiдноситься до медицини, зокpема до психологiї, i може бути викоpистаний для дiагностики ступеню спpийняття психологiчного впливу у осiб чоловiчої статi.uk
dc.language.isoukuk
dc.relation.ispartofseriesПатент; № 40839uk
dc.subjectпсихохарактерологічногоuk
dc.subjectосібuk
dc.subjectчоловічоїuk
dc.subjectшляхомuk
dc.subjectвизначенняuk
dc.subjectспосібuk
dc.subjectсприйняттяuk
dc.subjectвпливуuk
dc.titleСпосіб визначення ступеня сприйняття психологічного впливу у осіб чоловічої статі шляхом психохарактерологічного тестуванняuk
dc.title.alternativeMethod for assessing susceptibility to psychological influence in men by means of psychological and characterologic assayuk
dc.title.alternativeСпособ определения степени восприятия психологического влияния у лиц мужского пола путем психохарактерологического тестированияuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeПатентuk
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.