Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30853
Title: МІЖНАРОДНА ПІДТРИМКА УРЯДУ КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (1938–1939 РР.)
Other Titles: INTERNATIONAL SUPPORT OF THE GOVERNMENT OF CARPATHIAN UKRAINE BY THE ORGANIZATIONS OF UKRAINIAN EMIGRATION (1938–1939)
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Палінчак, Микола Михайлович
Keywords: Карпатська Україна, Августин Волошин, українська діаспора, організації української еміграції, Організація Демократичного Відродження України, Комітет оборони Карпатської України, Закордонний провід ОУН, державотворення, «допомогові» комітети.
Issue Date: 2020
Publisher: Гельветика, Ужгородський національний університет
Citation: Регіональні студії. 2020. № 20 С. 146-157
Abstract: У статті на основі архівних і опублікованих джерел, матеріалів закарпатської періодики робиться спроба висвіт- лити діяльність організацій української еміграції в підтримці державотворчих зусиль уряду Карпатської України напередодні Другої світової війни. Автори переконують, що солідарність із національно-визвольною боротьбою закарпатців проявляли українці, які проживали в Німеччині, Франції, Бельгії, Югославії, Румунії, Австрії, США, Канаді, Аргентині та Бразилії. Аналізується різноманітна матеріальна і моральна підтримка уряду Карпатської України з боку таких відомих на той час міжнародних емігрантських організацій, як «Організація Демократичного Відродження України», «Комітет Оборони Закарпаття» (згодом перейменований в «Комітет Оборони Карпатської України»), «Об’єднані Українські Організації Америки», «Братство Українських Католиків», «Українська Стрілецька Громада». У статті простежується діяльність «допомогових комітетів», які займалися збором коштів та проводили різноманітні культурно-політичні акції. Звертається також увага на діяльність Закордонного проводу ОУН, окре- мих його активних членів (Ю. Химинець, Я. Барановський). Йдеться про підтримку втікачів із Карпатської України в Югославії колишнього Апостольського представника в Закарпатті Діонизія Няраді. Важливу роль також відігра- вала політична орієнтація українців, які проживали за кордоном. Русофільські та русинофільські емігрантські осе- редки більше підтримували автономний уряд А. Бродія, тоді як українофільські – державотворчу діяльність кабі- нету А. Волошина. Ці напрями упродовж багатьох років діяли й на Закарпатті. Представники русофільства нерідко займали відверту проугорську позицію, залишаючись прихильниками гортистського режиму, який встановився на Закарпатті в другій половині березня 1939 р.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30853
ISSN: 2663-6107 (print) 2663-6115 (online)
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
регіональні студії. 2020. № 20 Карпатська Україна.pdf435.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.