Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗемскова, О. В.-
dc.date.accessioned2020-10-28T07:32:25Z-
dc.date.available2020-10-28T07:32:25Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31079-
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню особливостей та інструментів забезпечення належного виконання зобов’язань сторонами за договором перевезення небезпечних вантажів. Автор доходить висновку, що специфіка правовід- носин і конструкція досліджуваного договору не дозволяють ефективно вирішувати питання забезпечення прав та інтересів як сторін договору, так і інших учасників цивільних правовідносин на рівні саморегулювання. Основним аргументом є те, що як сам небезпечний вантаж, так і транспортний засіб, за допомогою якого здійснюється переве- зення небезпечного вантажу, діяльність пов’язана з ними, визнані законодавцем джерелом підвищеної небезпеки. За таких обставин не лише сторони договору, але й інші суб’єкти зацікавлені в належному виконанні досліджувано- го договору, належному виконанні зобов’язань, адже інакше можуть бути порушені їхні права й інтереси. Саме тому є не лише допустимим, але й необхідним нормативне та організаційне забезпечення (закріплення гарантій) належного виконання сторонами договору перевезення небезпечних вантажів у тій частині, яка стосу- ється безпеки перевезень. У частині інших договірних зобов’язань (строки подання засобу під завантаження, сво- єчасність доставки вантажу, своєчасність оплати перевезення тощо) допустиме використання видів забезпечення виконання зобов’язань, передбачених Цивільним кодексом України.uk
dc.language.isoukuk
dc.publisherВид-во "Гельветика"uk
dc.subjectнебезпечний вантажuk
dc.subjectдоговір перевезенняuk
dc.subjectзабезпечення виконання зобов’язанняuk
dc.subjectзобов’язанняuk
dc.subjectзахист порушених правuk
dc.subjectцивільно-правова відповідальністьuk
dc.subjectкомпенсаторна функція цивільного праваuk
dc.titleЗабезпечення належного виконання сторонами забов’язань за договором перевезення небезпечних вантажівuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.