Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32237
Title: Витоки і сутність демократії
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Остапець, Юрій Олександрович
Keywords: політологія, політична наука, політичне життя, політика, держава, методичні поради
Issue Date: 2009
Publisher: Говерла
Citation: Вегеш М., Остапець Ю. Витоки і сутність демократії. Політична наука: Навчально-методичний посібник / За заг. ред. М. М. Вегеша. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2009. С. 77-78. // Політична наука : навч.-метод. посіб./ за ред. проф. М. М. Вегеша; відп. за вип. М. Токар; ДВНЗ "Ужгор. нац. ун-т", Каф. політології. – Ужгород : Говерла, 2009. – С. 77-78.
Abstract: Пропонований курс політології структурно складається з трьох навчальних комплексів: науково-теоретичного, навчально-методичного та системи тестових завдань для самоконтролю. Посібник містить шість розділів про теоретико-методологічні та історичні засади політології, інституційні, соціальні та ціннісні аспекти політичного життя, а також політичні процеси на макро- і мікрополітичному рівні. Новизна розробки полягає в тому, що автори виокремили і в доступній формі виклали ряд тем, пов’язаних з реалізацією владних відносин в українському соціумі. Розраховане видання на студентів, аспірантів, викладачів, а також всіх, хто цікавиться засадничими принципами функціонування політики.
Type: Text
Publication type: Розділ навчально-методичного посібника
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32237
ISBN: 978-966-2095-26-5
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Витоки і сутність демократії.pdf283.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.