Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5070
Title: Рецензія на монографію: Роман Корсак. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. - Ужгород: в-во "Гражда", 2007. - 202 с. // наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. - Серія: Історія. - Тернопіль:ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2008. - Вип. 1. - С. 359-363.-
Other Titles: ROMAN KORSAK . UKRANIAN -CZECH IN TERGOVERNMENTAL COLLABORATION IN 1991-2005 - UZHGOROD: “GRAZHDA ”, 2007. - 202 S
Authors: Кріль, М.
Цуп, О.
Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, Європейський союз, ,,Ямбурзька угода”, торговельно-економічні відносини, політична співпраця.
Issue Date: 2008
Publisher: ТНПУ ім. Володимира Гнатюка
Citation: Кріль м., Цуп О. Рецензія на монографію: Роман Корсак. Українсько-чеське міждержавне співробітництво в 1991-2005 рр. - Ужгород: в-во "Гражда", 2007. - 202 с.
Series/Report no.: Історія, №1;
Abstract: Рецензія присвячена науковому аналізу монографічного дослідження Р.Корсака про українсько-чеське співробітництво за роки незалежної української держави. На підставі теоретичного і, наведеного у книжці, і фактичного матеріалу висвітлено не лише основні і конкретні напрями співробітництва на державному рівні, але й підняті дискусійні сторони цього питання, підкреслено власне бачення перспектив розвитку двосторонніх взаємин
Description: З початку 90-х рр. XX ст., коли Україна і Чехія стали суб’єктами міжнародного права, тра­ диції українсько-чеських історичних зв’язків набули в нових історичних умовах дійового по­ штовху в своєму розвитку і вийшли на якісно новий рівень. З числа пріоритетних стратеґічних напрямів у сфері двостсронніх відносин, які були у 1993 р. сформульовані в “Основних напря­ мах зовнішньої політики України”, виділено активний розвиток політичних, економічних, науко­ во-технічних, культурних та інших стосунків з країнами Центрально-Східної Європи. У цьому плані важливе місце займає співробітництво України з Чеською Республікою на державному та інших рівнях у різних сферах суспільного життя як складової міжнародних відносин. В історіо­ графії ця проблема досі вважалася т.зв. білою плямою. Адже існуючі праці мають переважно публіцистичне спрямування або політологічний зміст. При цьому українсько-чеські взаємини у таких дослідженнях розглядалися в контексті курсу на європейську та євроатлантичну інтеґра- цію
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5070
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туристичної інфраструктури та сервісуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.