Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7525
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГордополов, В. Ю.-
dc.date.accessioned2016-04-01T07:52:48Z-
dc.date.available2016-04-01T07:52:48Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationГордополов, В. Ю. Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі / В. Ю. Гордополов // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), М.І. Пітюлич, С.С. Слава та ін. – Ужгород : ПП"Повч Р.М.", 2010. – Спецвип. 29. Ч.1 : Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 157–161. – Бібліогр.: с. 161 (9 назв).uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7525-
dc.description.abstractВ статті визначено місце і роль обліку і внутрішнього контролю в системі управління витратами підприємств торгівлі. При дослідженні теоретичних розробок у сфері менеджменту, а також практичних аспектів діяльності підприємств торгівлі, з’ясовано, що в системі управління витратами торговельного підприємства облік і внутрішній контроль займають провідне місце, оскільки є не тільки його інформаційним забезпеченням, а і основними етапами процесу управління. Розглянуто особливості, а також основні недоліки діючої системи обліку і внутрішнього контролю витрат підприємств роздрібної торгівлі в Україні. Запропоновано налагодження аналітичного обліку і оперативного контролю витрат за центрами відповідальності та в розрізі окремих калькуляційних статей з використанням аналітичних процедур контролю, що дозволить контролювати розмір та доцільність витрат на кожному етапі торговельного процесу, а також за групами та найменуваннями товарів. Дані пропозиції дозволять підвищити ефективність, дієвість і результативність системи управління витратами підприємств торгівлі. Ключові слова: облік, внутрішній контроль, витрати, управління, торгівляuk
dc.description.abstractIn the article certainly a place and role of account and internal control is in the control of trading enterprises charges system. At research of theoretical developments in the field of management, and also practical aspects of activity of trading enterprises, it is found out, that in the control of auction enterprise charges system an account and internal control take leading seat, as it is not only his informative providing but also basic stages of management process. Features, and also basic lacks of the operating system of account and internal control of charges of enterprises of the retail trading, are considered in Ukraine. It is offered adjusting of the analytical accounting and operative control of charges after the centers of responsibility and in the cut of the separate articles of calculations with the use of analytical procedures of control which will allow to control a size and expedience of charges on every stage of auction process, and also after groups and names of commodities. These suggestions will allow to promote efficiency, effectiveness and effectiveness of the control of trading enterprises charges system. Keywords : Account, internal control, charges, managements, tradinguk
dc.language.isoukuk
dc.publisherПП "Повч Р.М."uk
dc.relation.ispartofseriesЕкономіка;-
dc.subjectоблікuk
dc.subjectвнутрішній контрольuk
dc.subjectвитратиuk
dc.subjectуправлінняuk
dc.subjectторгівляuk
dc.titleОблік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівліuk
dc.title.alternativeAccounting and internal control in the control of trading enterprises charges systemuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Спецвипуск 29 Частина 1 - 2010Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.