Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 23 № 1 - 2012 : [17] Collection home page

Logo

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Пам'ятi Петра Михайловича ГудивкаКолектив математичного факультету УжНУ
2012Iнтегральнi множини розширень неавтономних систем на торi з iмпульсними збуреннямиФекета, П. В.; Асроров, Ф. А.
2012Дистанцiйна магiчна розмiтка графiвСеменюта, М. Ф.; Черноусова, Ж. Т.
2012Асимптотична поведiнка розв'язку рiвняння теплопровiдностi зi стохастичною мiрою при t → ∞Радченко, В. М.
2012Моделювання випадкових процесiв Кокса, керованих броунiвським рухомПогорiляк, О. О.
2012Про локальну граничну теорему для квазiймовiрнiсних гратчастих розподiлiв i її застосування до наближеного знаходження фундаментального розв'язку рiвняння типу ЕйрiПетенько, В. О.
2012Наближення функцiй iнтерполяцiйними функцiональними ланцюговими дробамиПагіря, М. М.
2012Про розподiл супремумiв приростiв випадкових процесiв з просторiв fψ(Ω).Млавець, Юрій Юрійович
2012Крайова задача для систем диференцiально-функцiональних рiвнянь гiперболiчного типуМаринець, Василь Васильович; Питьовка, О. Ю.
2012Узагальнюючий пiдхiд до побудови багатокрокових методiв розв'язування задачi КошiКороль, Іван Юрійович; Король, Ігор Іванович
2012Про звiднiсть матриць деякого вигляду над комутативними локальними кiльцями головних ідеалiвДинис, Р. Ф.; Тилищак, О. А.
2012Про зображення ϕ-субгауссових перiодичних випадкових процесiв у виглядi рядiвДзямко, В. Й.; Козаченко, Ю. В.; Моца, А. I.
2012Про наближення ймовiрностей банкрутства для процесiв ризику з випадковими премiямиГусак, Д. В.
2012Деякi задачi лексикографiчної оптимiзацiї з альтернативними критерiямиБрила, Андрій Юрійович; Гренджа, Володимир Іванович
2012О некоторых ручных и диких матричных задачах постоянного рангаБондаренко, В. М.; Литвинчук, И. В.
2012Iзоспектральнi збурення диференцiального оператора ДiрiхлеБаранецький, Я. О.; Ярка, У. Б.; Федушко, С. С.
2014Iнварiантнi многовиди одного класу систем диференцiальних рiвняньБалога, Світлана Іванівна; Король, Ігор Іванович
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 17 of 17
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed