Науковий вісник УжНУ Серія: Математика і інформатика. Випуск 20 - 2010 : [14] Collection home page

Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2010Умови iснування узагальненого розв’язку задачi про коливання круглої мембрани з випадковими початковими умовамиСливка-Тилищак, Ганна Іванівна
2010Зображення груп дiедра вищих степенiв над деякими комутативними локальними кiльцямиПетечук, Ю. В.
2010Функцiональнi ланцюговi дроби типу ТiлеПагiря, М. М.
2010Моделювання процесiв вiдбору в системах з вiковою структуроюМаценко, В.Г.
2010Про крайову задачу для диференцiально - функцiональних рiвнянь гiперболiчного типуМаринець, Василь Васильович; Питьовка, О. Ю.
2010Застосування сучасних комп’ютерних технологiй при вивченнi курсу ”Алгоритми та методи обчислень”Король, Іван Юрійович; Тютюнникова, Ганна Семенівна.; Горват, Петро Петрович
2010Iснування перiодичних розв’язкiв двовимiрних автономних iмпульсних диференцiальних системКороль, Ігор Іванович
2010Критерiй перевiрки гiпотези про вигляд коварiацiйної функцiї стацiонарної гаусової випадкової послiдовностiКозаченко, Ю. В.; Яковенко, Т. О.
2010Коефiцiєнтнi оцiнки у вагових просторах ЛебегаКирилов, С.О.
2010Обчислювальна схема в якостi алгебраїчного об’єктуВасиленко, Ю. А.; Копча, Галина Ернестівна
2010Досяжнiсть оптимальних розв’язкiв однiєї лексикографiчно-лексикографiчної задачi про оптимальне призначенняГренджа, Володимир Іванович; Брила, Андрій Юрійович
2010Порiвняльний аналiз ефективностi методу типу покоординатного пiдйому з методом Хука-Дживса для вiдшукання абсолютного екстремуму негладких i розривних функцiйГлебена, Мирослава Іванівна; Цегелик Г.Г.
2010Оцiнка швидкостi збiжностi до двовимiрного нормального закону в рiвномiрнiй метрицi для характеристичних функцiйБоярищева, Тетяна Валеріївна
2010Обмеженi розв’язки лiнiйних неоднорiдних систем з iмпульсною дiєюАсроров, Ф. А.; Фекета, П. В.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 14 of 14
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed