Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8758
Title: Міжнародна маркетингова діяльність підприємств в умовах глокалізації
Authors: Жуков, Святослав Августович
Keywords: Маркетинг в системі торгівлі, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, глобалізація, глокальний маркетинг, регіональний маркетинг, транснаціональний маркетинг, глобальний маркетинг, глокальна стратегія, глобальна стратегія, міжнародна маркетингова діяльність, глокалізація, регіоналізація
Issue Date: 25-Feb-2015
Publisher: Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, Збірник наукових праць (серія: «Економічні науки»)
Citation: / Жуков С.А. // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту (серія: «Економічні науки»). – 2015. – № 9. – С. 415-418. (0,40 д.а.)
Abstract: В науковій статті досліджений сучасний розвиток таких процесів, як глобалізація, регіоналізація та їх гібриду – глокалізації. Автором зазначені причини та передумови зміни орієнтації міжнародної маркетингової діяльності підприємств з урахуванням сучасних тенденцій розвитку глокалізації. Визначені шляхи переорієнтації: з глобальної стратегії на регіонально орієнтовану (транснаціональну) та змішану – глокальну маркетингову стратегію розвитку підприємства.
Type: Image
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/8758
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Хмельницьк Zbirnik9.pdf26.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.