Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10023
Title: МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ: ГЕОГРАФІЯ ПОШИРЕННЯ ТА МІЖНАРОДНІ МАРШРУТИ
Other Titles: International human trafficking: geography of distribution and international routes
Authors: Банк, Василь
Keywords: торгівля людьми, транзит, країни призначення, торгівля жінками., торговля людьми, транзит, страны назначения, торговля женщинами., human trafficking, transit, destination countries, women trading
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 9-17.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Стаття присвячена висвітленню основних маршрутів стосовно торгівлі людьми. Вказані найважливіші причини, які спричиняють торгівлю «живим товаром». Висвітлюються масштаби проблематики та тенденції її розвитку.
Статья посвящена освещению основных маршрутов, по которым происходит торговля людьми. Указаны важнейшие причины торговли «живым товаром». Освещаются масштабы проблематики и тенденции ее развития.
The article is devoted to the coverage of the main routes for human trafficking. Given the major reasons that cause to trade trafficking. Trying to highlight the scale of the problems and trends of its development.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10023
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.pdfСтаття301.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.