Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10040
Title: УКРАЇНА – РОСІЯ: ГАЗОВІ ВІЙНИ, А ЩО ДАЛІ?
Other Titles: Ukraine and Russia: gas wars but what in future ?
Authors: Ісевич, Євгенія
Keywords: російсько-українські газові конфлікти, ціна російського газу для України, українські газові борги, ско- рочення поставок російського газу в Україну, российско-украинские газовые кон- фликты, цена российского газа для Украины, украинские га- зовые долги, сокращение поставок российского газа в Украину., Russian-Ukrainian gas conflicts, price of the Russian gas for Ukraine, Ukrainian gas debt, reduce of gas supplying from Russian to Ukraine.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С.69-73.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті детально висвітлюється хронологія російсько-українських відносин з питань постачання газу впродовж останніх десяти років. Проаналізовано зміни ціни за російський газ для України та необґрунтованість вимог російського уряду щодо погашення так званих «українських газових боргів». Підкреслено послідовну прагматичну позицію українського уряду стосовно ціни на російський газ для нашої держави.
В статье детально освещена хронология рсссийско-украинских отношений в вопросах поставки газа на протяжении последних десяти лет. Проанализированы изменения цены российского газа для Украины и безосновательность требований российского правительства в вопросах погашения так называемых «украинских газовых долгов». Подчеркнуто последовательную прагматическую позицию украинского правительства относительно цены на российский газ для нашей страны.
The article analyzes chronology of Russian-Ukrainian relations during the last ten years in the area of gas supplying and gas prices for Ukraine. Based on the results produced, the article shows pragmatic position of the Ukrainian government in solving problem of the Russian gas prices for our country.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10040
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7.pdf289.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.