Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10041
Title: ВІДНОСИНИ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Other Titles: Modern Ukrainian-Russian relations
Authors: Корнута, Іван
Keywords: political cooperation, military technical cooperation, commodity circulation, energy security, integration, EU, NATO., политическое сотрудничество, военно-техническое сотрудничество, товарооборот, энергетиче- ская безопасность, интеграция, ЕС, НАТО., політична співпраця, військово-технічна співпраця, товарообіг, енергетична безпека, інтеграція, ЄС, НАТО.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 74-80.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Розглянуто відносини України та Російської Федерації на сучасному етапі. Охарактеризовано основні напрями двосторонньої співпраці, які зазнали змін. Дано оцінку рівню співробітництва в політичній, економічній та військово-технічній площині. Запропоновано низку рекомендацій для поліпшення двосторонніх російсько-українських відносин.
Рассмотрены отношения Украины и России на современном этапе. Дана характеристика основных изменений в направлениях двустороннего сотрудничества. В статье оценивается уровень сотрудничества в политической, экономической и военно-технической сферах. Предложено несколько рекомендаций для улучшения двусторонних российско-украинских отношений.
The article is devoted to the consideration of modern Ukrainian-Russian relations. Attention is focused on the valuation of the cooperation in political, economic and military technical spheres. Based on the results produced, the proposals are suggested for improving bilateral relations between the countries
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10041
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8.pdfСтаття302.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.