Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10042
Title: ІНФОРМАЦІЙНЕ БОМБАРДУВАННЯ З БОКУ РОСІЇ: ПЕРШОВИТОКИ ТА СЬОГОДЕННЯ
Other Titles: Russian information’ bombardment: beginning and the present time
Authors: Кричфалушій, Ангеліна
Keywords: інформаційна війна, інформаційний простір, психологічний вплив, пропаганда, інформаційна безпека, конфлікт, информационная война, информаци- онное пространство, психологическое влияние, пропаганда, информационная безопасность, конфликт, information war, information space, psychological influense, information security, conflict
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 81-87.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті розкрито поняття «інформаційна війна», історію її виникнення, проаналізовано розгортання антиукраїнської інформаційної війни та її вплив на сьогодення. На конкретних прикладах показано основні маніпулятивні технології та прийоми, їх вплив на психіку, свідомість та поведінку людини
В статье раскрывается понятие «информационная война», история его возникновения, проанализировано развертывание антиукраинской информационной войны и ее влияние на современность. На конкретных примерах показаны основные манипулятивные технологии и приемы, их влияние на психику, сознание и поведение человека.
Concepts of the “information war”, its history are considered in the article. Also article analyzes the developing of the antiUkrainian information war, the main manipulation technologies, its influence for the present-day society
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10042
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9.pdfСтаття298.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.