Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10043
Title: АНАЛІЗ КЛЮЧОВИХ ПОЛОЖЕНЬ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ
Other Titles: An analysis of a key sections of Agreement of association between Ukraine and European Union
Authors: Луканинець, Василь
Keywords: Європейський Союз, Україна, угода про асоціацію, інтеграція, безвізовий режим, Европейский Союз, Украина, согла- шение об ассоциации, интеграция, безвизовый режим, European Union, Ukraine, association agreement, integration, the visa-free regime
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 88-97.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Статтю присвячено з’ясуванню сутності Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Проаналізовано основні положення як політичної, так і економічної частин Угоди. Визначено шляхи укладання та перспективи імплементації цієї угоди
Статья посвящена выяснению сущности Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Проанализированы основные положения как политической, так и экономической частей соглашения. Определены пути заключения и перспективы имплементации этого соглашения.
The article is devoted to clarify the spirit of the Association Agreement between Ukraine to the European Union. Analyzed the basic provisions of both political and economic part of the Agreement. Ways and prospects of implementing the conclusion of the Association Agreement
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10043
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdfСтаття309.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.