Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10045
Title: СУЧАСНИЙ СТАН ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Other Titles: Modern bilateral relations between Ukraine and Russian Federation: problems and prospects
Authors: Молнар, Світлана
Keywords: українсько-російські двосторонні відносини, російський вплив на Україну, загроза українському суверенітету, передумови нормалізації українсько-російських взаємовідносин, украинско-российские двусторонние отношения, российское влияние на Украину, угроза украинскому суверенитету, условия нормализации украинско-российских взаимоотношений, Ukrainian-Russian bilateral relations, Russian influence for Ukraine, threats for Ukrainian sovereignty, conditions for normalization of Ukrainian-Russian relations
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 110-115.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Стаття торкається основних проблем сучасних російсько-українських відносин, в ній підкреслено провідну причину виникнення кризи російсько-українських відносин – зіткнення національних інтересів. Сформульовано необхідні умови для нормалізації двосторонніх відносин.
В статье рассмотрены основные проблемы современных российско-украинских отношений, подчеркнуто основную причину возникновения кризиса российско-украинских отношений – столкновение национальных интересов. Сформулированы необходимые условия для нормализации двусторонних отношений.
The article deals with main problems of the modern RussianUkrainian relations. The main reason of the Russian-Ukrainian crisis is the conflict of the countries’ national interests. Based on the results produced, the proposals are suggested for improving bilateral relations between the countries.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10045
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12.pdfСтаття292.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.