Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10046
Title: ГЕНОЦИД СЕРБІВ (1941 – 1945 рр.)
Other Titles: Genocide of Serbians (1941 - 1945)
Authors: Найгебавер, Микита
Keywords: геноцид, Сербія, Хорватія, Німеччина, усташі, Народно-визвольна армія Югославії, геноцид, Сербия, Хорватия, Германия, усташи, Народно-освободительная аримия Югославии, genocide, Serbia, Croatia, Germany, ustashi,People’s Army of Yugoslavia
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 116-126.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті уточнено поняття геноциду та ознаки його здійснення. Проаналізовано етапи проведення геноциду проти сербів під час Другої світової війни, основні сили, які були задіяні у цих подіях та нормативні акти, які законодавчо захищали здійснення геноциду. Підкреслено визнання факту геноциду сербського народу окремими державами.
В статье уточняется понятие геноцида и признаков его осуществления. Проанализировано этапы проведения геноцида против сербов во время Второй мировой войны, основные силы, которые были привлечены к этим событиям, и нормативные акты, которые законодательно защищали осуществление геноцида. Подчеркнуто признание геноцида сербского народа отдельными государствами.
The concept of genocide and signs of his realization are considered in the article. Also the stages of realization of the genocide against Serbians during the World War II, the main forces, that were involved to these events and normative acts that protected realization of the genocide legislatively were analyzed.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10046
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13.pdfСтаття309.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.