Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10047
Title: КОНФЛІКТ НА СХОДІ УКРАЇНИ – ЦЕ КОНФЛІКТ ДЛЯ ВСІЄЇ ЄВРОПИ
Other Titles: Conflict on the East of Ukraine is a conflict for all Europe
Authors: Павлишина, Вікторія
Keywords: гібридна війна, контратака, буферна зона, провокаційні засоби масової інформації, гибридная война, контратака, буферная зона, провокационные средства массовой информации, hybrid war, counterattack, buffer zone, provocative media
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 127-134.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті висвітлено відношення європейських країн до ситуації на Сході України. Аналізуються особливості ставлення європейських країн до Російської Федерації. Описується вплив пропагандистського телебачення на населення. Основна увага приділена шляхам вирішення ситуації на Сході України та припинення війни
В статье освещены отношения европейских стран к ситуации на Востоке Украины. Анализируются особенности отношения европейских стран к Российской Федерации. Описано влияние пропагандистского телевидения на население. Основное внимание уделено путям решения ситуации на Востоке Украины и прекращению войны.
Attitude of the European countries to the situation in the East of Ukraine caused by Russian Federation is considered. The main focus was given to the ways of how to resolve the conflict in the East of Ukraine and how to stop the war.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10047
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14.pdfСтаття299.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.