Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10048
Title: ОСНОВНІ ІНСТРУМЕНТИ СПІВРОБІТНИЦТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З КРАЇНАМИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ
Other Titles: The basic instruments of collaboration between European Union and countries which are developing
Authors: Пойда, Віолета
Keywords: Європейський Союз, інтеграційні процеси; країни, що розвиваються; Європейський інструмент сусідства; економічне співробітництво; програма Стабекс; програма Сисмін, Европейский Союз; интеграционные процессы; развивающиеся страны; Европейский инструмент соседства; экономическое сотрудничество; программа Стабекс; программа Сисмин, European Union; integration processes; developing countries; European Neighbourhood Insrument; economic cooperation; Stabeks program; Sysmin program
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 135-143.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: Статтю присвячено дослідженню питання сучасного стану співробітництва Європейського Союзу з країнами, що розвиваються. Ключовим питанням став аналіз основних інструментів двосторонніх відносин цих суб’єктів міжнародного співробітництва. Зокрема, особливу увагу було приділено питанням розвитку відносин Європейського Союзу з країнами Латинської Америки.
Статья посвящена исследованию вопроса современного состояния сотрудничества Европейского Союза с развивающимися странами. Ключевым вопросом стал анализ основных инструментов двусторонних отношений данных субъектов международного сотрудничества. В частности, особое внимание было уделено вопросам развития отношений Европейского Союза со странами Латинской Америки.
The article studies the current state of European Union with developing countries. The key issue is the analysis of the main instruments of bilateral relations of subjects of international relations. In particular, special attention was paid to the development of the European Union’s relations with the countries of Latin America
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10048
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15.pdfСтаття303.03 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.