Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10049
Title: ЗНАЧЕННЯ КРИЗИ НА СХОДІ УКРАЇНИ В ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ СУЧАСНОСТІ
Other Titles: A value of the crisis on the East of Ukraine in the global measuring of contemporaneity
Authors: Попович, Катерина Богданівна
Keywords: бройне противостояння на Сході України, економічні та соціальні наслідки гібридної війни, етнонаціональна політика, війна за ресурси, проблеми переселенців в Україні, вооруженное протистояние на Востоке Украины. Экономические и социальные последствия гибридной войны, етнонациональная политика, война за ресурсы, проблемы переселенцев в Украине, war in the East of Ukraine, economic and social results of the hybrid war, ethnical national policy, war for resources, problem of refugees in Ukraine
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 144-153.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті проаналізовано виникнення конфлікту на Сході України з точки зору сучасних політологічних теорій. Розкрито окремі економічні, екологічні та гуманітарні проблеми східних регіонів України у зв’язку із гібридною війною. Підкреслена необхідність державної підтримки переселенців із районів проведення антитерористической операції.
В статье проанализировано возникновение конфликта на Востоке Украины с точки зрения современных политологических теорий. Раскрываются отдельные экономические, экологические и гуманитарные проблемы восточных регионов Украины в связи с гибридной войной.Подчеркивается необходимость государственной поддержки переселенцев с районов проведения антитеррористической операции.
Reasons of the conflict in the East of Ukraine in political theories view, special economical, ecology and humanity problems of the Eastern Ukrainian regions are considered. It’s very important to organize the state support for the refugees from the regions of counterterrorist operation
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10049
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16.pdfСтаття308.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.