Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10050
Title: ФОРМУВАННЯ ДОГОВІРНО-ПРАВОВИХ І ПОЛІТИЧНИХ ЗАСАД СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З ЄС
Other Titles: Forming the contractual legal and political principles of the cooperation between Ukraine and EU
Authors: Різак, Віктор
Keywords: євроінтеграція, Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, партнерство та співробітництво України з європейськими державами, евроинтеграция, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, партнерство и сотрудничество Украины с европейскими странами., European integration, Agreement of Association between Ukraine and European Union, partnership and cooperation of Ukraine with the European countries.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 154-165.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті досліджуються юридичні аспекти євроінтеграційних процесів в Україні шляхом аналізу широкої джерельної бази, зокрема Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Показано значення цієї Угоди як інструменту євроінтеграції нашої країни.
В статье исследуются юридические аспекты евроинтеграционных процессов в Украине путем анализа широкой базы источников, в частности Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Показано значение этого соглашения как інструмента евроинтеграции нашей страны.
The article deals with the law aspects of European integration of Ukraine, especially in the view of Agreement of Association between Ukraine and European Union
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10050
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdfСтаття313.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.