Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10052
Title: ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА РОСІЄЮ У 2014-2015 РОКАХ
Other Titles: Trade relations between Ukraine and Russia in 2014-2015
Authors: Солодяк, Степан
Keywords: торговельно-економічні відносини України та Росії, зовнішня торгівля товарами і послугами, різке падіння показників зовнішньоторговельного обороту, заборона на ввезення, торгово-экономические отношения Украины и России, внешняя торговля товарами и услугами, резкое падение уровня внешнеэкономического оборота, запрещение на ввоз., Ukrainian-Russian trade and economic relations, foreign trading of goods and services, decreasing of the foreign trading, embargo
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 172-182.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті висвітлюються деякі питання двосторонніх російсько-українських торговельно-економічних відносин впродовж останніх п’яти років. Відмічається різке падіння обсягів зовнішньої торгівлі товарами та послугами через неконструктивну позицію уряду Росії. Підкреслено подальші негативні тенденції в економічних стосунках України та Росії з огляду на кризу у міждержавних відносинах.
В статье освещены некоторые вопросы двусторонних российско-украинских торгово-экономических отношений на протяжении последних пяти лет. Отмечается резкое падение объемов внешней торговли товарами и услугами вследствие неконструктивной позиции правительства России. Подчеркнуты дальнейшие негативные тенденции в экономических отношениях Украины и России в связи с кризисом межгосударственных отношений.
Special aspects of Russian-Ukrainian trade and economic relations during the last five years are considered. Decreasing of the trading between the countries is a result of Russian government policy. Based on the results produced, negative things in economics of both countries will increase depend on the crisis in Russian Ukrainian relations.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10052
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdfСтаття332.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.