Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10054
Title: РОСІЙСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВПЛИВ ЯК ФАКТОР ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ
Other Titles: Russian informative influence as a factor of appearance of crisis of the national identity in Ukraine
Authors: Фенинець, Галина
Keywords: гібридна війна, пропаганда, інформаційний вплив, рефреймінг, психологічний тероризм, ЗМІ, Інтернет, фейк, гибридная война, пропаганда, инфор- мационное влияние, рефрейминг, психологический терроризм, СМИ, Интернет, фейк, hybrid war, propaganda, information influence, reframing, psychological terrorism, media, Internet, fake
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 191-206.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті проаналізовано методи інформаційного впливу Російської Федерації на східні лімітрофні області України, зокрема на кризу національної ідентичності, анексію Криму та військовий конфлікт на Луганщині та Донеччині.
В статье анализируются методы информационного влияния Российской Федерации на восточные лимитрофные области Украины, в частности на кризис национальной идентичности, аннексию Крыма и военный конфликт на Донбассе.
Methods of the Russian information influence for the Eastern regions of Ukraine, crisis of the national identify, annexation of the Crimea and military conflict are considered in the article.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10054
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21.pdfСтаття434.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.