Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10055
Title: УКРАЇНА – РОСІЯ: МІЖ ВНУТРІШНЬОЮ ТА ЗОВНІШНЬОЮ ПОЛІТИКОЮ
Other Titles: Ukraine and Russia: between an internal and external policy
Authors: Хохол, Тетяна
Keywords: Україна, пострадянський простір, Російська Федерація, зовнішня політика, двосторонні відносини, внутрішня політика, Украина, постсоветское пространство. Российская Федерация, внешняя политика, двусторон- ние отношения, внутренняя политика, Ukraine, Russian Federation, foreign policy, bilateral relations, internal policy
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ УжНУ
Citation: Геополітика України: історія і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 2 (15). /ред. кол.: І.В.Артьомов (голова) та ін. – Ужгород: ДВНЗ «УжНУ», 2015. – С. 207-214.
Series/Report no.: Геополітика України: історія і сучасність;2 (15)
Abstract: У статті здійснюється спроба комплексно проаналізувати ключові проблеми двосторонніх відносин між Україною та Російською Федерацією. Окрема увага у статті відводиться визначенню місця і ролі України у геополітиці Росії
В статье делается попытка комплексно проанализировать ключевые проблемы двусторонних отношений между Украиной и Российской Федерацией. Отдельное внимание уделено определению места и роли Украины в геополитике России.
This article attempts to analyze the main problems of bilateral relations between Ukraine and Russian Federation. Special attention is paid to defining the place and role of Ukraine in the geopolitics of Russia.
Description: У збірнику наукових праць представлено основні результати наукових досліджень аспірантів та студентів УжНУ щодо стану українсько-російських відносин на сучасному етапі. Досліджена руйнівна роль політичної кризи та гібридної війни на Сході України, їх вплив на політичний діалог та економічні відносини між Україною та Російською Федерацією.
Type: Text
Publication type: Студентська стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/10055
ISSN: 2078-1431
Appears in Collections:Наукові публікації (ННІ євроінтеграційних досліджень)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22.pdfСтаття301.11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.